Právnický ples

Právnický ples

Popis

Doplňující informace

Dress code: Black tie
Vstup do Obecního domu: 19:00
Zahájení programu: 20:00
Změna programu vyhrazena.
Vstup povolen pouze osobám starším 18 let.
Akce bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními, nesplněním podmínek pro vstup nevzniká nárok na vrácení ceny vstupného.
V případě zrušení akce bude vstupné vráceno.

Pořadatel

Všehrd provozní, s.r.o.