Spring BassJam 2024<br>Kemp

Spring BassJam 2024

Kemp

Popis

Doplňující informace

Důležité upozornění:

Všichni, kdo si zakoupí pobyt / ubytování v kempu obdrží nejpozději 1 týden před festivalem ubytovací formulář, který bude třeba předložit při příjezdu.

Během festivalu nebude do prostor kempu umožněn vjezd vozidel ubytovaných, ale je možnost využít festivalového parkoviště.


Na pořádek v kempu bude dohlížet bezpečností služba. Upozorňujeme, že jejím úkolem ale není ochrana osobního majetku účastníků. Pro úschovu svých věcí můžete využít služeb Locker boxů.


Dodržujte pravidla bezpečnosti, pokyny bezpečností služby, festivalová pravidla a ubytovací řád.


Udržujte čistotu a pořádek jak v chatkách, tak v ostatních prostorách kempu.


Do kempu bude umožněn vstup pouze osobám se zaplaceným přístupem a registrací.


Pořadatel

Bassjam s.r.o.