Within Temptation

Within Temptation

Popis

Doplňující informace

Podmínky účasti:
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy! Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
Na VIP balkon je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje, s výjimkou nápojů v uzavíratelných PET lahvích! Tašky a kabáty si prosím odložte v šatně!

Pořadatel

PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.