David Deyl - Valentýnský koncert

David Deyl - Valentýnský koncert

Description

Additional info

Vstup od 18:30.

Slevy ZTP, ZTP/P ani jiné nejsou poskytovány.


Promoter

Vladimír Koupil