Improvizační hlasová dílna s Antonií Nyass<br>WORKSHOP

Improvizační hlasová dílna s Antonií Nyass

WORKSHOP

Description

Additional info

SAMOSTANĚ NEPRODEJNÉ
- platné pouze se zakoupenou vstupenkou na FESTIVAL LÉČIVÉ ZVUKY!

Promoter

Saturnin z.s.