Oznámení pořadatele ze dne 24.06.2020:

Přátelé, kamarádi....

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN (které vzala na vědomí Vláda ČR) byla s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání mimo jiné zakázána hudební a další umělecká představení s účastí nad 300 osob. V pondělí 22.6.2020 poslanecká sněmovna schválila novou povolenou hranici účastníků festivalů a to maximálně 1000 osob.

S ohledem na toto mimořádné opatření Vám tak musíme s politováním sdělit, že jsme nuceni oficiálně a definitivně zrušit letošní ročník festivalu ČEŘÍNEK 2020!

Podle zákona č. 247/2020 Sb., jsme jako pořadatelé v OCHRANNÉ LHŮTĚ.

Ochranná doba

(1) Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen„pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch před nabytím účinnosti tohoto zákona.

(2) Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31.října 2021, neskončí-li podle tohoto zákona dříve

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY BUDOU PLATIT NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK FESTIVALU , KTERÝ SE BUDE KONAT 6. SRPNA 2021.

Děkujeme za přízeň Jurda.

VSTUPENKY NA ROČNÍK 2021


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (více informací). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.