PODMÍNKY PRO VSTUP NA ZÁPAS


U vstupu je nutno prokázat se jedním z níže uvedených způsobů:


A) Test - U vstupu bude nutné prokázat se negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším 48 hodin, případně negativním POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin. Test je možno získat i přímo na místě v budově Střelnice (max. doba obdržení sms s výsledkem je 5 min.). Jednou za tři dny máte nárok na test zdarma hrazený ze zdravotního pojištění

B) Certifikát o absolvování očkování - certifikát MZ ČR o kompletně provedeném očkování (obě dávky), od kterého uplynulo nejméně 14 dní

C) Doklad (lékařskou zprávu) o prodělání covidu v posledních 90 dnech


U vstupu je rovněž nutno odevzdat vyplněný Dotazník COVID, ke stažení ZDE

Po celou dobu pobytu na stadionu je povinné zakrytí úst i nosu respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Doporučujeme příchod na stadion s předstihem vzhledem k nutným kontrolám testů a měření teploty.


Pro vstup je nutné použít nově zakoupenou vstupenku, samotná permanentka nebude akceptována!