RunX - běžecký závod na 5 a 10 km

18.7.2020

 

        Místo a start závodu: https://mapy.cz/s/pemuhamume

 

        Příjezd autem- parkování.

        V žádném případě prosím nevjíždějte při příjezdu na závod do ulice K Lázním /je tam zákaz vjezdu/

        Pro parkování využijte prosím:

        nejlepší a nejbližší je podélné stání u silnice v ulice Ke Zděři nebo Na Rymáni

        parkoviště u SPORTOVNÍ HALY RADOTÍN (U Starého stadiónu 5/9, 153 00 Radotín)

        parkoviště u BIOTOPU Radotín/ Beach Arena Radotín

        všechna parkoviště jsou v dochozí /doběhové vzdálenosti 100 až 50m

        V Radotíně je dopravní omezení, předtím, než vyrazíte, dobře nastudujte cestu

 

        Pro příjezd hromadnou dopravou doporučujeme jet ideálně vlakem, linka S7 z Hlavního/Smíchovského nádraží do zastávky Praha- Radotín a pak cca 15 min chůze (https://mapy.cz/s/pobunapepu) nebo autobusem ze Smíchovského nádraží číslo 244 do zastávky Nádraží Radotín (https://mapy.cz/s/getakanuku ), poté cca 15 min chůze.

 

        HARMONOGRAM:

        09:30 – 11:00 registrace na místě, vyzvednutí čísla

        11:15 – START ZÁVODU NA 500M /X-10 let/

        11:30 – START ZÁVODU NA 1000M /11-15 let/

        11:50 vyhlášení výsledků dětských závodů

        12:05 – 12:10 – rozcvička pod vedením Jakuba „JACOBA“ Bíny

        12:15 – START ZÁVODU na 5 km

        13:20 – 13:25 – rozcvička pod vedením Jakuba „JACOBA“ Bíny

        13:30 – START ZÁVODU na 10 km

        16:00 – vyhlášení výsledků obou závodů

 

        Dostavte se k prezentaci včas, vyhnete se před závodnímu stresu, prezentace začíná v 09:30, ukončena bude ve 11:00. Registrace bude probíhat přímo v areálu kde závod bude startovat /Turistický oddíl mládeže v Říčních Lázních Radotín - odkaz viz začátek dispozic/

 

        Dbejte pokynů organizátorů u prezentace. 

 

        Startovní čísla mějte v souladu s pravidly atletiky viditelně umístěná na hrudi (ne na boku či na zádech, případně pod větrovkou)

 

        Limit pro dokončení závodu je 1 hodina pro trať 5 km, 1:45 pro trať 10 km.

 

        Závod probíhá za plného silničního provozu za asistence městské policie České republiky (úsek v oblasti ulice Šárovo kolo ) dbejte prosím v tomto úseku zvýšené opatrnosti

 

        Závod probíhá za plného provozu i v rámci cyklostezky podél řeky Berounky, kde budou umístění značky upozorňující na běžecký závod.

 

        Na trase bude jedna občerstvovací stanice, cca v půlce pro závod na 5 i 10km, kde bude k dispozici voda a iontový nápoj + ovoce. Poslední občerstvovací stanice v cíli pro oba závody.

 

        Zůstaňte na vyhlášení, je slušností vzdát hold těm nejrychlejším a zároveň zatleskat všem dalším za dosažené výkony. Vyhlášení předpokládáme co nejdříve po doběhu posledního závodníka, přibližně cca v 16:00

 

        V místě prezentace bude fungovat i šatna a úschovna věcí. K dispozici je toaleta přímo na místě a k dispozici budou pravděpodobně i sprchy.

 

 

 

        Vyhlašujeme první 3. místa u kategorie: MUŽI, ŽENY, MUŽI 40+, ŽENY 40+ pro závod na 5 i

10 km.

 

V případě dotazů jsme k dispozici.

 

        Kontakt na záchrannou službu,která bude na místě:728 155 155

 

 

 

Děkujeme a přejeme vám pěkný sportovní zážitek


 

PRAVIDLA OBECNÁ

       Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

       Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

       Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

       Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

       Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

       Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

       Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

       Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.

       Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.

       Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

       Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

       Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.

       Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti,apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.