Sabaton

Sabaton

Popis

Doplňující informace

Vstupenky se slevou ZTP a ZTP/P pouze na e-mailovou objednávku: mikeskova(zavinac)pragokoncert.com. Součástí e-mailu musí být scan nebo fotografie průkazu opravňujícího ke slevě.

Zbývající vstupenky budou v prodeji na místě konání akce za 890 Kč.

PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI:
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin! Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
Na VIP balkon je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje, s výjimkou nápojů v uzavíratelných PET lahvích! Tašky a kabáty si prosím odložte v šatně!

Plánek areálu, příjezdu a parkování:

Pořadatel

PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (více informací). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.