Caveman<br>na obranu pračlověka

Cavemanna obranu pračlověka

 - 
Liberec
Lidové sady Liberec
 - 
Pilsen
Mestanska Beseda
 - 
Brno
Semilasso
 - 
Prague
Theatre U Hasičů
 - 
Prague
Theatre Palace
Opava
Kino Mír Opava
Kladno
Dům kultury Kladno
Pardubice
CH Hronovická
Horažďovice
Kulturní dům Horažďovice
Prerov
Městský dům Přerov